เกี่ยวกับเรา

บริษัทโกลเด้น แฟมิลี่ จำกัด

บริษัทโกลเด้น แฟมิลี่ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2540 ในฐานนะผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร ซินนา ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากสมุนไพรนานาชนิดที่ให้คุณค่าสารอาหารใน การบำรุงและดูแลผิวพรรณ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซินนา ได้เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสรรสร้างผลิตภัณฑ์ ที่ได้จากธรรมชาติ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ซินนา ได้ให้ความสำคัญและใส่ใจในสุขภาพผิวพรรณของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เนื่องจากในปัจจุบันนี้มนุษย์เราต้องเผลิญกับมลภาวะและสารเคมีต่างๆ มากมายอยู่ทุกวัน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาสุขภาพผิว

นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรซินนา ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงให้แก่สมาชิกทุกๆท่านโดยให้ความสำคัญแก่สมาชิกในด้านการมีหุ้นส่วนในธุรกิจโดยมอบผลประโยชน์ที่เป็นธรรมและโปร่งใส การแนะนำผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซินนานั้น สามารถสร้างรายได้และอาชีพอิสระที่มั่นคงได้ด้วยแผนการตลาดที่มอบผลตอบแทนให้แก่หุ้นส่วนของเราอย่างดีเยี่ยม

สวย & รวย ด้วยผลิตภัณฑ์..สมุนไพรซินนา

นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรซินนา ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงให้แก่สมาชิกทุกๆท่านโดยให้ความสำคัญแก่สมาชิกในด้านการมีหุ้นส่วนในธุรกิจโดยมอบผลประโยชน์ที่เป็นธรรมและโปร่งใส การแนะนำผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซินนานั้น สามารถสร้างรายได้และอาชีพอิสระที่มั่นคงได้ด้วยแผนการตลาดที่มอบผลตอบแทนให้แก่หุ้นส่วนของเราอย่างดีเยี่ยม

วิสัยทัศน์ VISION

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สินค้าที่ได้คุณภาพและมาตรฐานโดยยึดหลักคุณธรรม เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้บริโภค และมอบโอกาสให้แก่สมาชิกได้มีอาชีพซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าและคุณภาพชีวิตให้แก่ตัวของสมาชิกองค์กรและสังคม อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงในชีวิตและความสำเร็จอันสูงสุด

พันธกิจ MISSION

1. บริษัทฯ มุ่งเน้นสร้างสรรค์สินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด
2. บริษัทฯ ทำการตลาดเชิงรุกลงตลาดผู้บริโภคอย่างแท้จริงโดยใช้สินค้านำการขาย
3. บริษัทฯ ขยายฐานสมาชิกให้กลายเป็นธุรกิจเครือข่ายที่เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ
4. บริษัทฯ สนับสนุนและผลักดันให้สมาชิกก้าวไปสู่เป้าหมายที่ได้คาดหวังไว้